Het geheime Pentagon-onderzoek naar ufo’s

Door Bram Roza  •   •  Reageer

Het geheime Pentagon-onderzoek naar ufo’s

Onlangs bleek dat er in Amerika in de afgelopen jaren in het diepste geheim onderzoek naar ufo's en staatsveiligheid is gedaan. Opmerkelijk voor een land dat er zelfs een officieel standpunt op nahoudt wat betreft het verschijnsel: ufo’s zijn onzin! Hoe zit dit?

Advanced Aerospace Threat Identification Program

Op 16 december 2017 onthulden The New York Times en Politico het bestaan van een project dat officieel liep van 2007 tot en met 2012 en dat volgens bronnen binnen het Pentagon ook de afgelopen vijf jaar in opdracht van de CIA en de Amerikaanse marine gewoon is doorgegaan.

Het nieuws sloeg in als een bom. Het laatste officiële onderzoek door de Amerikaanse defensie, dat Project Blue Book heette en in 1970 eindigde, concludeerde dat ufo's geen bedreiging vormden voor de staatsveiligheid en dat er geen aanwijzingen waren dat er buitenaardse technologie in het spel was. Daarmee gaf defensie officieel te kennen niet langer geïnteresseerd te zijn in ufo’s. De onthullingen van The New York Times lieten zien dat dit laatste niet klopte. 

Robert Bigelow
Robert Bigelow, © Isaac Brekken voor The New York Times.

Het onderzoek was een initiatief van senator Harry Reid en zou naar eigen zeggen aantonen dat het ufo-fenomeen reëel is en mogelijk een buitenaardse herkomst heeft. Dat laatste is natuurlijk omstreden. Reid besteedde het uiteindelijke onderzoek uit aan het bedrijf van een goede vriend van hem, de miljardair Robert Bigelow wiens bedrijf, Bigelow Aerospace, ook in opdracht van NASA werkt.

Dat riekt natuurlijk naar vriendjespolitiek en persoonlijke verrijking. Het is lastig om hier echt de vinger achter te krijgen. Het opvragen van documenten werkt bijvoorbeeld niet. Immers, de FOIA (Freedom of Information Act) — het Amerikaanse equivalent van onze Wob (Wet openbaarheid van bestuur) — die iedereen gelegenheid biedt om overheidsdocumenten op te vragen, heeft geen beschikking over papierwerk van private bedrijven. Deze constructie is een handigheidje dat wordt gebruikt om geen papierspoor achter te laten. Kortom, het lijkt op het eerste gezicht een schimmige en oncontroleerbare constructie. Maar is het dat ook?

Commercieel ufo-onderzoek

In een artikel op de website Kloptdatwel? werd gesuggereerd dat het onderzoek niets meer is dan een uit de hand gelopen hobby van een “ufo-enthousiasteling”:

Moeten we dit hele verhaal nu zien als bewijs voor het voortbestaan van een daadwerkelijke interesse vanuit de Amerikaanse overheid in het ufofenomeen (die er officieel niet meer is sinds het stoppen van Project Blue Book in 1970)? Of eerder als een bewijs dat een aantal ufo-enthousiastelingen altijd wel ergens geld vandaan weten te peuteren voor hun hobby als ze maar beschikken over de juiste connecties?

Met die interesse in het uitpluizen van ufomeldingen is natuurlijk weinig mis. Of het met overheidsgeld moet gebeuren terwijl zoveel mensen het als hobby voor niets (en vaak beter) doen, is een andere vraag.

Kloptdatwel.nl, Commercieel UFO-onderzoek

Financiering

Hoe zit het nu? Het hele project kostte 22 miljoen dollar over een periode van vijf jaar. Op een jaarlijks defensiebudget van zo'n 600 miljard dollar stelt dit natuurlijk weinig voor, maar het is nog steeds een substantieel bedrag dat vrijgemaakt en verantwoord zal moeten worden. Het project kwam uit een potje dat black budgets wordt genoemd. In het fiscale jaar 2012 werd het totaalbedrag van die black budgets geraamd op 52,6 miljard dollar. Het gaat hier om geld waarvan de besteding zelfs bínnen de overheid strikt geheim blijft.

Ik geloof dat er overtuigend bewijs is dat we mogelijk niet alleen zijn.

Luis Elizondo, voormalig Pentagon-hoofd AAITP

Zoals vermeld was het senator Reid die het initiatief nam voor het onderzoek. Toch kan een senator niet op eigen houtje een hobbyproject bekostigen met wat “zwart geld”. De plannen voor het onderzoek werden pas concreet na een ontmoeting van senator Reid met nog twee andere senatoren: Stevens en Inouye, beiden topadviseurs van een subcommissie die defensieuitgaven beheert. Volgens The New York Times waren zij het snel eens dat een dergelijk onderzoek moest plaatsvinden.

Het laatste woord wat betreft budgettering is aan het zogenaamde United States Senate Committee on Appropriations: een commissie van 31 senatoren en een aantal subcommissies. Al met al wordt het daarmee toch wat onwaarschijnlijker dat het onderzoek simpelweg de verdienste is van een ufo-enthousiasteling met de juiste connecties.

Onderzoek

Het geld was bedoeld om vast te stellen óf en zo ja wélke mogelijke dreiging er uitgaat van de onverklaarde objecten. Het onderzoek werd in 2007 gestart en in 2012 draaide men de geldkraan dicht. Overigens zijn er wat betreft het einde van het onderzoek wel wat vraagtekens. Zo gaf het hoofd van het onderzoek, Luis Elizondo, aan dat hoewel de financiering van de overheid stopte, het onderzoek ook na 2012 wel degelijk doorging.

De bekendmaking van het onderzoek zelf leidde tot een even voorspelbare als terechte “dus toch”-reactie van complotdenkers wereldwijd. Over wat het onderzoek concreet inhield, wat bijvoorbeeld de onderzoeksmethodes en resultaten waren, is verder niets bekend gemaakt. Ook hier geldt geheimhouding wat dus een hoop speculatie oplevert.

Wel is bekend dat er bij Bigelow Aerospace nabij Las Vegas een aantal gebouwen werd aangepast voor de opslag van metaallegeringen en andere materialen die afkomstig zouden zijn van de vreemde objecten. Maar het is onduidelijk om wat voor materialen het zou gaan en zelfs of er überhaupt materialen zijn gevonden en opgeslagen.

Militair personeel dat getuige was van dergelijke objecten werd door onderzoekers ondervraagd. Daarbij was er specifiek aandacht voor psychische veranderingen bij de getuigen. En er werd video- en audiomateriaal verzameld voor analyse, waarvan inmiddels een tweetal videos werd vrijgegeven via een FOIA-verzoek door niemand minder dan Elizondo zelf.

De eerste video verkregen via de Freedom of Information Act.

Die video’s zijn even raadselachtig als opmerkelijk en werden op veel Amerikaanse tv-zenders vertoond. In beeld is een vreemd object dat volgens de stem van de piloten manoeuvres uitvoert die g-krachten produceren waar geen levend wezen tegen opgewassen is. 

Hoewel de beelden maar één object tonen, zou het in werkelijkheid gaan om een hele vloot. Dat het object zo keurig in beeld blijft, komt overigens doordat de geavanceerde warmtecamera van het vliegtuig, een zogenaamde ATFLIR-camera (Advanced Targeting Forward Looking Infrared), in staat is om warmtebronnen zelfstandig te volgen.

De video's roepen hoe dan ook de vraag op wat voor incidenten er nog meer hebben plaatsgevonden waar we nog geen weet van hebben. Ook blijft de vraag wat we concreet aan dergelijke video’s hebben. Volgens een van de betrokken onderzoekers, Hal Puthoff, plaatsen dergelijke voorvallen onderzoekers in een positie die vergelijkbaar is met Leonardo da Vinci die een afstandbediening voor een garagedeur in handen krijgt: een apparaatje van exotisch materiaal (plastic) waarvan hij geen idee heeft wat hij ermee kan en hoe het functioneert.

De "tictac" ufo, waargenomen door Capt. David Fravor bij de kust van San Diego in 2004.

Luis Elizondo

De al eerder genoemde Elizondo leidde het onderzoek vanuit het Pentagon. Zijn bewering, dat het onderzoek na 2012 doorging in opdracht van de CIA en marine, wordt door het Pentagon tegengesproken. Toch zijn er meerdere bronnen die bevestigen dat nieuw aangedragen ufo-incidenten nog steeds serieus worden onderzocht. 

Luis Elizondo
Luis Elizondo, © Justin T. Gellerson voor The New York Times.

Hoe dan ook, Elizondo was het niet eens met de gang van zaken en nam op 4 oktober 2017 ontslag. In zijn ontslagbrief aan minister van defensie, James Mattis, schrijft Elizondo dat er behoefte is aan meer aandacht voor de vele ervaringen van de marine en andere defensieonderdelen met deze ongewone verschijnselen. Volgens Elizondo bemoeien die verschijnselen zich immers met wapenplatformen (zoals militaire vliegtuigen en kernwapens) en vertonen ze daarbij next-generation eigenschappen. Ook uitte Elizondo zijn ongenoegen over de restricties die aan het onderzoek werden gesteld.

To The Stars Academy

Intussen heeft Elizondo zich aangesloten bij het To The Stars Academy of Arts & Science (TTSA) van voormalig Blink-182 frontman Tom DeLonge. Met zijn team van opvallend indrukwekkende experts belooft DeLonge te zullen werken aan revolutionaire technologieën en het onderzoeken van verschijnselen waar de gevestigde wetenschap zich niet aan wil branden. De Pentagon-onthulling van Elizondo mag dan ook worden gezien als onderdeel van de PR-campagne van het initiatief. Overigens zou TTSA over een derde ufo-video beschikken. Wanneer deze publiek wordt gemaakt is niet bekend, maar het lijkt erop dat de organisatie haar materiaal strategisch doseert voor maximale en blijvende aandacht.

Introductie van het To The Stars Academy of Arts & Science.

En nu?

Er lijken maar weinig andere onderwerpen te bestaan waartegen sceptici zich zo massaal en fanatiek richten als ufo’s. Zeker met een onderwerp dat zo vatbaar is voor misinterpretaties als ufo’s blijft een kritische blik noodzakelijk. Toch kan een ongegronde scepsis ook een objectieve benadering in de weg staan. Het is soms net alsof het ufo-verschijnsel niet serieus genomen mág worden.

Gezegd moet worden dat de meeste sceptici het wel eens zijn over het bestaan van het fenomeen, maar draait de discussie om de verklaring ervan, en dan vooral om de verklaring dat het bij ufo’s gaat om buitenaards bezoek. En inderdaad, buitenaards bezoek spreekt enorm tot de verbeelding, maar of ufo’s van buitenaardse komaf zijn, moet nog maar blijken. Tot nu toe heeft Elizondo nog geen onderzoeksgegevens laten zien waaruit die conclusie onomstotelijk volgt. 

Sterker nog, ook nu weer onderzoek, kennis en conclusies grotendeels achter gesloten deuren. Het enige dat concreet lijkt te zijn veranderd is de bevestiging dat ook het Amerikaanse leger het fenomeen serieus neemt en het een tijdlang actief heeft onderzocht — en dat misschien nog altijd doet. De rest is speculatie.

Het blijft afwachten wat er verder gaat gebeuren. De laatste jaren komen er in Amerika steeds vaker ufo-voorvallen naar buiten die soms het nieuws halen. Ook komen er steeds meer verhalen van militairen die met pensioen zijn en nu pas een boekje durven open doen over wat ze hebben gezien of meegemaakt. Militairen en piloten die eindelijk hun zegje doen zonder geridiculiseerd te worden. Dit is met name de verdienste van onderzoeksjournaliste Leslie Kean. Toch blijft de cruciale vraag: heeft er met het openbaar worden van dit onderzoek werkelijk een kentering plaatsgevonden? 

De Amerikaanse media, die normaliter zo terughoudend zijn om over ufo’s te schrijven, zijn massaal op het nieuws over dit geheime onderzoek gesprongen. Het was zelfs voorpaginanieuws bij The New York Times. Ineens werd er serieus over ufo’s geschreven en gesproken. Dat een krant van dit kaliber over ufo's durft te schrijven, helpt om het fenomeen uit de taboesfeer te halen. En dat is natuurlijk winst. En wie weet een nieuw begin. 


Dit artikel van Rick Speelman verscheen oorspronkelijk op Dulcet.nl en is voor UFO Zaken geredigeerd door Taede Smedes.

Discussie

Een gezonde discussie over het ufo-fenomeen is waar UFO Zaken om draait. We vragen u daarom deel te nemen onder uw eigen naam en respect te tonen voor de perspectieven van anderen.

Laatste artikelen