Deel 7: Onderzoek naar ufo’s

Door Erwin Noorman  •   •  Reageer

Deel 7: Onderzoek naar ufo’s

Project Blue Book

Project Blue Book was een van een reeks systematische studies van niet-geïdentificeerde vliegende objecten (Ufo's) uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht. Het begon in 1952, de derde studie in zijn soort, in navolging van de voorgaande projecten Sign (1947) en Grudge (1949). Project Blue Book had twee doelen:

  • Bepalen of Ufo’s een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen.
  • Wetenschappelijk analyseren van aanwezige Ufo-data

 Duizenden UFO-rapporten werden verzameld, geanalyseerd en ingediend. Dit leidde tot het Condon Report (1968), waarin geconcludeerd werd dat er niets abnormaals was aan Ufo’s en na een herziening van het rapport door de National Academy of Sciences, werd Project Blue Book in december 1969 beëindigd. De luchtmacht geeft het volgende overzicht van haar onderzoeken:

Geen enkele door de luchtmacht gerapporteerde, onderzochte en geëvalueerde Ufo was ooit een indicatie van een bedreiging voor onze nationale veiligheid;

  • Er was geen bewijs ontdekt door de luchtmacht dat waarnemingen die als "niet-geïdentificeerd" waren gecategoriseerd, technologische ontwikkelingen of principes vertegenwoordigden die buiten het bereik van moderne wetenschappelijke kennis lagen; en
  • Er waren geen aanwijzingen dat waarnemingen die als 'niet-geïdentificeerd' waren gecategoriseerd, buitenaardse voertuigen waren.

 Tegen de tijd dat Project Blue Book eindigde, waren er 12.618 Ufo-rapporten verzameld en concludeerde het dat in de meeste gevallen sprake was van onjuiste identificaties van natuurlijke verschijnselen (wolken, sterren, etc.) of conventionele vliegtuigen. Volgens het National Reconnaissance Office zou een aantal van de rapporten kunnen worden verklaard door vluchten van de voorheen geheime verkenningsvliegtuigen U-2 en A-12.

Een klein percentage van de Ufo-rapporten werd geclassificeerd als onverklaard, zelfs na strikte analyse. De Ufo-rapporten zijn gearchiveerd en zijn beschikbaar onder de Freedom of Information Act, maar namen en andere persoonlijke informatie van alle getuigen zijn geredigeerd. 

De Project Blue Book bestanden gaven aan dat ongeveer 1% van alle meldingen kwamen van amateur-en professionele astronomen of andere gebruikers van telescopen. In de jaren zeventig voerde astrofysicus Peter A. Sturrock twee enquêtes uit bij het Amerikaanse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart en de American Astronomical Society. Ongeveer 5% van de ondervraagde leden gaven aan dat ze Ufo's hadden waargenomen. In 1980 voerden Gert Herb en astronoom J. Allen Hynek van het Center for UFO Studies (CUFOS), een enquête uit onder 1800 leden van verschillende amateur-astronoom verenigingen. Daaruit bleek dat 24% 'ja' antwoordde op de vraag "Heeft u ooit een object waargenomen dat de meest uitputtende pogingen ter identificatie kon weerstaan?"

 Astronoom Clyde Tombaugh, die zelf 6 Ufowaarnemingen toegaf, steunde de buitenaardse afkomst-hypothese van Ufo's en stelde dat wetenschappers, die het verschijnsel zonder verdere studie verwierpen "onwetenschappelijk" bezig waren. Een andere astronoom, Dr. Lincoln LaPaz, die het onderzoek van de luchtmacht naar groene vuurbollen en andere Ufo-fenomenen in New Mexico had geleid, getuigde van 2 persoonlijke waarnemingen. Eén ging over een groene vuurbal, de andere over een vreemd schotelvormig object.

Cometa 17 08 2013
Cometa rapport

Het Cometa rapport  (1999)

Een uitgelekt Frans onderzoek naar de dreiging die van Ufo's uit zou kunnen gaan. Op 16 Juli 1999 werd het aangeboden aan de Franse president Jacques Chirac en minister Lionel Jospin. Het rapport was in die tijd uniek. Niet alleen was het de bevestiging dat Ufo's wel degelijk serieus werden genomen, door in ieder geval de Franse overheid, maar ook dat het serieus als een potentiële bedreiging werd gezien. Het rapport werd samengesteld door een grote hoeveelheid leidinggevende personen uit defensie, onderwijs, wetenschap en industrie. Er zijn onder andere interviews gehouden met Franse luchtmachtpiloten die Ufo’s hadden waargenomen.

Conclusie:

Het rapport COMETA heeft kennis genomen van een reeks verzamelde getuigenissen over het optreden van vreemde fenomenen, zowel in Frankrijk als wereldwijd. Daaruit leiden de auteurs van het rapport af dat de buitenaardse hypothese wetenschappelijk gezien veruit de beste is. Het is zeker niet categorisch bewezen maar er bestaan in haar voordeel sterke vermoedens en als dit kloppend blijkt te zijn dan heeft dat zwaarwichtige consequenties.

The Disclosure Project 2001 National Press Club Event
Disclosure Project

Disclosureproject

In mei 2001 presenteerde Dr. Steven Greer het Disclosureproject. Honderden getuigen die onder ede verklaarden dat zij buitenaardse zaken hadden waargenomen of er over hadden gehoord, Ufo’s hadden gezien or zelfs geborgen. Getuigen zoals astronauten, piloten, militairen, geheime dienst medewerkers en ambtenaren. Geen fantasten of idioten. Goed opgeleide mensen die hun carrière in de waagschaal stellen omdat in 2001 deze mensen nog voor gek werden verklaard. Kijk de persconferentie hier nog een keer na:

https://www.youtube.com/watch?v=cKDQ_dpdOjE

 Een greep uit de getuigen die zich gemeld hebben: 

PROFESSOR ROBERT JACOBS GETUIGENIS mei 2004 Professor Jacobs is een gerespecteerde professor aan een grote universiteit in de Verenigde Staten. In de jaren zestig was hij in dienst van de luchtmacht. Hij was de dienstdoende officier optische instrumenten en zijn werk was het filmen van de proefnemingen van de ballistische raketten die gelanceerd werden vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië. Gedurende een test in 1964 van de eerste raket die ze filmden, legden zij de beelden vast van een Ufo die naast de raket meevloog. 

NICK POPE mei 2005 Nick Pope is een ambtenaar die werkte voor het Britse ministerie van Defensie. Hij was gedurende een aantal jaren in de jaren negentig hoofd van de afdeling onderzoek en nasporing betreffende het Ufo-fenomeen. In zijn getuigenis zullen we kennis nemen van aanzienlijke objecten met buitengewone snelheden die werden waargenomen door militair personeel met onberispelijke kwalificaties en van objecten die werden gevolgd op radar en niet van aardse makelij waren. 

JONATHAN WEYGANDT maart 2005 Korporaal Jonathan Weygandt nam in 1994 dienst in het korps mariniers. Gelegerd in Peru voor de beveiliging van een radarinstallatie waarvan gezegd werd dat deze opgezet was om drugsverkeer te onderscheppen. Op een nacht werd hem verteld om samen met twee andere sergeants de plaats van een mogelijke crash in het bos veilig te stellen. Toen zij daar arriveerden zagen zij een 20 meter lange eivormige Ufo die vast zat in de flank van een ravijn. 

CHUCK SORRELLS april 2005 Chuck Sorrells maakte zijn militaire carrière in de Amerikaanse luchtmacht op de luchtmachtbasis Edwards toen daar in het luchtruim boven de basis in 1965 niet één, maar zeker zeven Ufo’s verschenen. 

LARRY WARREN september 2005 Larry Warren was een beveiligingsofficier op de Bentwaters luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Hij was aanwezig gedurende een gebeurtenis in 1980 waarbij een toestel landde, zweefde en in wisselwerking stond met het luchtmachtpersoneel op de basis. 

ROBERT SALAS oktober 2005 Hij getuigt over een Ufo-incident op de morgen van 16 maart 1967 waarbij op twee lanceerinrichtingen 16 atoomraketten tegelijkertijd op non-actief gingen, terwijl de beveiliging Ufo’s boven de lanceerinrichtingen waarnam. 

STEPHEN LOVEKIN oktober 2005 Wij werden voorbereid voor topsecret en daarboven. We zagen een heleboel. We zagen foto’s van Ufo’s. Sommige foto’s die ik zag waren misschien van iets betere kwaliteit dan degene die je vandaag de dag ziet, maar deze foto’s waren genomen door piloten van de luchtmacht. 

GORDON COOPER, astronaut, november 2005. Deze objecten vlogen in dezelfde formatie als wij in onze gevechtsvliegtuigen deden als we boven Duitsland vlogen. Wij vlogen in F-86’s. Zij kwamen over en deden dezelfde manoeuvres als wij deden behalve dat zo af en toe één van hen: zip, een manoeuvre maakte die je met een conventioneel vliegtuig niet kunt maken. 

JAMES KOPF november 2005 Wij verlieten snel de communicatieruimte en gingen naar het gangboord aan bakboordzijde van het vliegdekschip, op de rand van het vliegdek en wij zagen een grote gloeiende bol boven het schip hangen. 

EDGAR MITCHELL december 2005 In februari van 1971 vloog astronaut Edgar Mitchell mee aan boord van Apollo 14 en werd de zesde man die op de Maan liep. In deze getuigenis bevestigt hij het feit dat we hier op aarde worden bezocht door buitenaardse wezens en dat er neergestorte toestellen, lichamen en materialen zijn geborgen. 

CLIFFORD STONE januari 2006 Om kort te gaan, onder project Moon Dust en onder Blue Fly hebben we vreemde wrakstukken geborgen die niet afkomstig waren van de aarde. Er zijn wel een paar missies te beschrijven, maar simpel gezegd, ja, ik was betrokken in dit soort operaties om gecrashte buitenaardse objecten te bergen. 

FREDERICK MARSHALL FOX januari 2006  Ik was op een nacht ongeveer 280 kilometer bij het vliegdekschip vandaan en helemaal alleen toen er plotseling een object aan mijn linkerkant verscheen. 

Dr. RICHARD HAINES februari 2006 In de helft van de gevallen blijkt het fenomeen zelf het vliegtuig te benaderen en niet andersom. Het lijkt dus alsof het vliegtuig het brandpunt van aandacht of nieuwsgierigheid van het fenomeen is. De piloot vliegt zijn route en schenkt alle aandacht aan zijn bezigheden en dan komt plotseling, gedurende 15 minuten, iets naast zijn vleugel vliegen, op dezelfde hoogte met dezelfde snelheid als zijn toestel. 

ADMIRAAL LORD HILL-NORTON maart 2006 Wat ik wil zeggen is dat er een serieuze mogelijkheid bestaat dat we worden bezocht - en al vele jaren lang zijn bezocht - door wezens vanuit de ruimte, van andere civilisaties, en dat het van belang is om uit te vinden wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat hun bedoelingen zijn. Dit zou het onderwerp moeten zijn van nauwgezet wetenschappelijk onderzoek, en niet het onderwerp van afkrakende, sensatiezoekende nieuwsbladen. 

Er zijn nog honderden andere getuigen, te veel om hier allemaal aan bod te laten komen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Dr. Steven Greer in de jaren hierna steeds verder en verder de grens over is gegaan met zijn opvattingen en daar is hij mij persoonlijk kwijt geraakt. Wie een geweldige bewering doet moet ook met geweldig bewijs komen en daar hapert het. Het blijft bij anekdotisch bewijs en hoe interessant dat ook is, er zal wat mij betreft toch meer op tafel moeten komen. Desalniettemin zijn de vele getuigenverklaringen indrukwekkend en mogen tot diep nadenken stemmen. Zijn laatste project is Close Encounters of the Fifth Kind.

Zie hier de trailer. https://www.youtube.com/watch?v=CRK6IA--Swk

 

Discussie

Een gezonde discussie over het ufo-fenomeen is waar UFO Zaken om draait. We vragen u daarom deel te nemen onder uw eigen naam en respect te tonen voor de perspectieven van anderen.

Laatste artikelen