Deel 8: Meningen

Door Erwin Noorman  •   •  Reageer

Deel 8: Meningen

Een goede ufoloog is niet bevooroordeeld door hoe hij graag wíl dat de werkelijkheid is, maar is in staat om objectief en neutraal te onderzoeken.

Andere meningen: een verkenning

Tot op heden is er dus nog niets positief geïdentificeerd als een buitenaards voertuig op een manier die aanvaardbaar is voor het gezond verstand of de wetenschap. Dat wil zeggen: er is nog geen enkele voorval met een Ufo geweest dat zich op identieke wijze een aantal keer heeft herhaald en er is geen enkel tastbaar bewijs van een voorbijvliegende Ufo die onweerlegbaar buitenaards is.

Ander tastbare bewijsstukken, zoals vermeende brokstukken van neergestorte buitenaardse ruimtetuigen, of schroeiplekken op de grond van Ufo-landingen, of implantaten in de neus of in de hersenen van mensen die ontvoerd werden door aliens, zijn allemaal heel erg aards gebleken. Of in beslag genomen door geheime dienst medewerkers? Er zijn echter veel mensen die interessante verklaringen hebben afgelegd.

Meningen omtrent Ufo’s:

Enige logica of onderling verband spreekt er niet uit. Soms lijken Ufo's stoffelijk: van metaal, glanzend in de zon. De ene keer hangen ze een uur op dezelfde plek, dan weer schieten ze met 10.000 mijl per uur voorbij. Soms hebben Ufo's fraaie vormen, een andere keer lijken het transparante lichtjes die zichzelf kunnen delen. Het komt voor dat piloten ze vanuit de cockpit zien en niet op de radar - en andersom. In vroeger tijden werd het verschijnen van een Ufo vaak toegeschreven aan een hemelse macht. Sedert het einde van de negentiende eeuw is de nadruk meer komen te liggen op een materialistische uitleg.

Ook zijn er mensen die er van overtuigd zijn dat alle Ufo’s wel op een natuurlijke manier verklaard kunnen worden. Zij wijzen er ook op dat de afstanden tussen de sterren veel te groot is om ons te bereiken. Het zou miljoenen jaren duren om de lichtjaren afstand te overbruggen. Een ander idee betreft de veronderstelling dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime technologische ontwikkelingen van grootmachten. Weer anderen menen dat het Ufo verschijnsel behoort tot een intelligentie uit een andere realiteit die ons tijdruimte continuüm bij tijd en wijle opzettelijk binnendringt om redenen die vooralsnog niet zijn te achterhalen.

 Debunkers wijzen alle onbewezen hypotheses op voorhand af en gaan er van uit dat alle Ufo’s uiteindelijk wel te verklaren zijn door natuurlijke verschijnselen, foute interpretaties, massahysterie of andere waarnemingsfouten. Deze mensen staan niet open voor debat en menen de waarheid in pacht te hebben. De bekende onderzoeker Stanton T. Friedman zei dat debunkers de volgende werkwijze hanteren:

1. Wat de mensen niet weten gaan wij hen zeker niet vertellen.

2. Verveel me niet met de feiten, mijn mening staat al vast.

3. Als je de gegevens niet kunt aantasten, pak dan de mensen aan, dat is makkelijker.

4. Zeg in het openbaar dat je onderzoek hebt gedaan maar zelf weet je dat nasporen te veel narigheid geeft, dus doe je het niet. Het is veel gemakkelijker en niemand zal overigens het verschil weten.  

Sceptici:

De Stichting Skepsis is een in 1987 opgerichte Nederlandse sceptische organisatie die zich ten doel stelt buitengewone beweringen aan een kritisch, wetenschappelijk verantwoord onderzoek te onderwerpen en voor te lichten over pseudowetenschappen en het paranormale. Sceptici zijn wel genuanceerder dan debunkers maar staan in de regel toch in de hoek van non-believers. Eerst zien, dan geloven, is wel een motto dat bij hen past. Ze hebben meerdere Ufo gerelateerde zaken aan hun eigen manier van onderzoek onderworpen en het buitenaardse bezoek als mogelijkheid tot op heden verworpen. Voor meer informatie kunt u naar Skepsis.nl of Kloptdatwel.nl gaan.

Believers:

Het andere uiterste wordt bevolkt door de zogenaamde believers: zij verheffen zonder al te veel kritiek suggestieve verhalen tot waarheid en overgieten dat ook nog vaak met een eigen interpretatiesausje. Sommigen beweren dat ze kunnen channelen met dolfijnen in de Holle Aarde (of de platte Aarde). Sommigen denken dat een hoedje van aluminium bescherming biedt tegen ongewenste straling, ze zien meer dan gemiddeld complotten van velerlei aard en hebben een overdreven en romantische kijk op geneeskunde die ook wel kwakzalverij genoemd wordt. Ze zijn er van overtuigd dat de aliens ons nieuwe energievormen kunnen bieden (die door overheden worden achtergehouden).

Uiteraard zijn bovenstaande beschrijvingen gechargeerd maar het geschetste beeld moge duidelijk zijn. Ik heb zelf een keer een bijzonder gesprek mogen voeren met een believer. Hij vertelde aanvankelijk dat “We nooit naar de maan zijn geweest, dat is in een Hollywoodstudio opgenomen.” Het is een bekend complotverzinsel. Enige tijd later in het gesprek beweerde hij overigens dat Aliens raketten en een basis op de maan hebben. Dat was door astronauten waargenomen maar die mochten dat niet melden van NASA. “Maar ze waren toch nooit op de maan geweest?” was mijn vraag die het gesprek acuut deed beëindigen. Voor meer informatie kunt u terecht op bijvoorbeeld Ninefornews.nl en in vroeger tijden op het bijna legendarische Niburu van Anton Teuben.

 Meningen van diverse mensen:

 Clifford Stone: US Army

Wij zijn geconditioneerd door onze eigen paradigma’s om niet de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid te accepteren dat een hoogontwikkelde intelligente beschaving ons komt bezoeken. Je hebt bewijs in de vorm van hoogst betrouwbare rapporten van objecten die gezien zijn en van de wezens die binnenin deze objecten zijn gezien. Tot nu toe zoeken we naar een prozaïsche verklaring en gooien de stukken en brokken van het bewijs weg die niet passen bij ons paradigma. Op deze manier is het een geheim dat zichzelf in stand houdt. Je kunt het in het volle zicht verbergen.”

 Monseigneur Balducci:  Vaticaan

Monseigneur Corrado Balducci is een katholiek theoloog, verbonden aan het Vaticaan en onder andere lid van de Curie van de Rooms Katholieke Kerk, Prelaat van de congregatie voor evangelisatie en verspreiding van het Geloof, vooraanstaand exorcist van de Archdiocese van Rome, lid van het Beatificatie comité van het Vaticaan en expert op het gebied van Demonologie. Balducci heeft tevens enkele boeken op zijn naam staan en is door het Vaticaan aangewezen om zich te verdiepen in fenomenen zoals Ufo’s en buitenaardsen.

De duizenden verslagen van ooggetuigen laten geen ruimte om te ontkennen dat er een bepaalde mate van waarheid in zit, zelfs als je optische illusie, atmosferische fenomenen en dergelijke meerekent. Als Katholiek theoloog kan ik dergelijke getuigenissen niet ontkennen. Getuigenissen zijn een manier om de waarheid door te geven. Het is zeker mogelijk dat er op andere planeten leven is. De Bijbel sluit die mogelijkheid ook niet uit. Als we uitgaan van de geschriften en onze kennis van Gods almacht en ongelimiteerde wijsheid, kunnen we alleen maar instemmen met het idee dat leven op andere planeten mogelijk is. Sterker nog, het is niet alleen mogelijk, maar zelfs aannemelijk en waarschijnlijk. Als ik over buitenaardsen spreek moet men denken aan wezens die waarschijnlijk verder gevorderd zijn dan wij, in die zin dat hun aard een combinatie van een materieel en een geestelijk deel is, een lichaam en een ziel, hoewel in verschillende samenstelling dan bij mensen. Engelen zijn wezens die zuiver geestelijk zijn, verstoken van een fysiek lichaam. Wij mensen zijn opgebouwd uit materie en een geest maar staan spiritueel nog steeds op een laag niveau. Het is volledig geloofwaardig dat in de enorme afstand tussen engelen en mensen één of ander midden stadium gevonden kan worden, dat kunnen dan wezens zijn met een lichaam zoals wij, maar spiritueel veel verder gevorderd.”

 Quotes: 

"The matter is the most highly classified subject in the United States Government, rating higher even than the H-bomb . . . "

Canadian Government memorandum, classified Top Secret (1950)

 " . . . we have lost many men and planes trying to intercept them."

General Benjamin Chidlaw, Air Defense Command (1953)

 "I am convinced these objects do exist and that they are not manufactured by any nation on Earth."

Air Chief Marshal Lord Dowding (1954)

 "Behind the scenes, high-ranking Air Force officers are soberly concerned about the UFOs. But through official secrecy and ridicule, many citizens are led to believe the unknown flying objects are nonsense."

Admiral Roscoe Hillenkoetter, former CIA Director (1960)

"I am aware that hundreds of military and airline pilots, airport personnel, astronomers, missile trackers and other competent observers have reported sightings . . . These Ufo’s are interplanetary devices systematically observing the earth, either manned or under remote control, or both."

Colonel Joseph Bryan, CIA (1960)

 "We appeal to all viewers to send us details of any observations of strange flying craft. This is a serious challenge to Science, and we need the help of all Soviet citizens."

Dr Felix Zigel, Moscow Aviation Institute (1967)

 "I must say that if listeners could see for themselves the mass of reports coming in from the airborne gendarmerie, from the mobile gendarmerie, and from the gendarmerie charged with the job of conducting investigations, all of which reports are forwarded by us to the National Centre for Space Studies, then they would see that it is all pretty disturbing."

Robert Galley, French Minister of Defence (1974)

" . . . It is still classified above Top Secret. I have, however, heard that there is a plan to release some, if not all, of this material in the near future."

Senator Barry Goldwater, Chairman of the Senate Intelligence Committee (1975)

 "As the [Iranian Air Force] F-4 continued pursuit south of Tehran, a second brightly-lit object detached from the original UFO and headed straight for the F-4 at a high rate of speed. The pilot attempted to fire an AIM-9 missile at the new object but was prevented by a sudden power loss in his weapons control panel . . . "

U.S. Air Force Security Service report, classified Secret (1978)

"The U.S. President said that if the Earth faced an invasion by extraterrestrials, the United States and the Soviet Union would join forces to repel such an invasion . . . "

President Gorbachev, Grand Kremlin Palace (1987)

"I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask, is not an alien force already among us?”

President Reagan, United Nations General Assembly (1987)

 " . . . When that truth of alien intervention in our planet's affairs and our ongoing contact with an alien culture is finally revealed, it won't be frightening even though it will be a shock."

Colonel Philip Corso, who served on President Eisenhower's National Security Council staff (1997)

 “UFO’s are as real as the airplanes that fly over your head…. The classification was, from the outset, above Top Secret, so the vast majority of U.S. officials and politicians, let alone a mere allied Minister of Defence, were never in the loop. The time has come to lift the veil of secrecy and let the truth emerge so there can be a real and informed debate about one of the most important problems facing our planet today.”

Paul Hellyer, former Canadian Minister of Defence in a speech at the University of Toronto, 25 September 2005

 

Discussie

Een gezonde discussie over het ufo-fenomeen is waar UFO Zaken om draait. We vragen u daarom deel te nemen onder uw eigen naam en respect te tonen voor de perspectieven van anderen.

Laatste artikelen