Dichterbij disclosure (deel 5): Klokkenluiders

Door Bram Roza  •   •  Reageer

Dichterbij disclosure (deel 5): Klokkenluiders

Het is weer Wereld UFO Dag en dat betekent bij Ufozaken.nl: Een 'Dichterbij disclosure' artikel. Dat deden we in 2019, 20202021 en 2022 ook. We raden je dan ook ten zeerste aan om die artikelen terug te lezen en zo een beter beeld te krijgen van de domino stenen die rondom het Ufo fenomeen, sinds december 2017, zijn beginnen te vallen.

De traditie zetten we voort omdat het erop lijkt dat de onthullingen nog bij lange na niet zullen stoppen. Sterker nog, ze lijken wel heftiger te worden. En als dit zo doorgaat dan kan de wereld er in de nabije toekomst nog best wel eens anders uit gaan zien. Maargoed, we pakken het stapje voor stapje beet. Het is wel zo dat bij elk stapje ons mond weer van verbazing openvalt. Hieronder de (échte) hoogtepunten van het afgelopen jaar sinds vorige Wereld UFO Dag.

13 juli 2022
House votes to make it easier to report UFOs
Politico
Het Huis van Afgevaardigden wilt een veilig rapporteersysteem realiseren om huidige en voormalige overheidsfunctionarissen te laten vertellen wat ze zouden weten over Ufo's. Ze willen dit bewerkstelligen met de belofte deze mensen te beschermen tegen represailles. Met andere woorden: er komt een wetsvoorstel waarmee klokkenluiders die ooit in een overheidsprogramma hebben gewerkt aan het Ufo fenomeen (op wat voor manier dan ook) legaal uit de school mogen klappen ondanks hun geheimhoudingsplicht.

15 juli 2022
DoD Announces the Establishment of the All-domain Anomaly Resolution Office
U.S. Departement of Defense
In november 2021 stelde de Amerikaanse Ministerie van Defensie een overzichtscommissie op om informatie met betrekking tot Ufo's in het Amerikaanse luchtruim op één plek te vergaren. Deze groep krijgt nu een vast kantoor, wordt hernoemt en krijgt nieuwe taken. Het kantoor heet het All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) en moet naast het vergaren van info over Ufo's in het gehele spectrum van de Amerikaanse overheid, ook proberen Ufo's te detecteren en te identificeren.

19 oktober 2022
‘New territory’: America’s top aerospace sleuths join UFO hunt
Politico
The American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), de grootste organisatie van technische experts van de overheid en de particuliere sector in Amerika lanceert een project om Ufo's te onderzoeken. Eerder in 2022 kondige NASA dat ook al aan.

23 december 2022
Office Which ‘Lied’ And ‘Persecuted Whistleblowers’ Sidelined By Congress From U.S. UFO Investigation
Liberation Times
Het goede nieuws is dat President Biden een handtekening heeft gezet onder een pakket wetsvoorstellen waaronder de zogenaamde 'klokkenluider wet' (zie eerder in dit artikel). Het slechte nieuws is dat de klokkenluiders zich moeten melden bij AARO, dat valt onder de Amerikaanse versie van het Ministerie van Defensie voor Inlichtingen, waarvan wordt gezegd dat de mensen hierachter eerder hebben gelogen over bepaalde Ufo zaken en klokkenluiders hebben laten vervolgen.

Unclassified 2022 Annual Report Uap 1
Het verlate Ufo rapport van het Office of the director of national intelligence.

12 januari 2023
2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena
Office of the Director of National Intelligence
Het nieuwe (jaarlijkse) rapport, met betrekking tot wat de Amerikaanse overheid weet over Ufo's, komt 3 maanden te laat en behelst 11 pagina's. Dat zijn er 2 meer als het eerste rapport. We zagen iets meer duidelijkheid over het aantal waarnemingen en de soorten meldingen maar helaas niet veel meer.

16 januari 2023
Tennessee Congressman Alleges 'Huge' UFO Cover-Up in U.S. Government
Newsweek
Congreslid Tim Burchett begint zich meer en meer te ergeren over het gebrek aan transparantie omtrend de Amerikaanse overheid en het Ufo fenomeen. Hij spreekt zich daar steeds meer en steeds heftiger over uit in de media.

16 februari 2023
'I will take it down': President Biden vows action but says three objects shot down not spy vehicles
ABC News
Op 4 februari werd een Chinese spionageballon geïdentificeerd in het Amerikaanse luchtruim. Deze werd kort daarna neergehaald. Maar op 10, 11 en 12 februari werden ongeïdentificeerde objecten neergeschoten. Ufo's dus! Dit is de eerste keer dat NORAD objecten uit de lucht schiet. Een reeks historische gebeurtenissen dus. Maar het wordt nergens écht duidelijk waarom dit gebeurd. President Biden claimt dat de objecten een nationaal risico zouden vormen en dat ze onderzoek zullen doen op het moment dat de neergehaalde objecten zijn gevonden. Op 17 februari wordt duidelijk dat de objecten niet te vinden zijn en de zoekactie wordt gestaakt. Blijkbaar kan er tegenwoordig van alles door straaljagers uit de lucht worden geschoten zonder dat er een verklaring voor nodig is.

Het bizarre optreden van Joe Biden na het neerschieten van een drietal ongeïdentificeerde vliegende objecten.

1 maart 2023
Document reveals first known Canadian UFO study in nearly 30 years now underway
CTV News
Het eerste officiële Canadese onderzoek naar Ufo's is een feit. Het heet Sky Canada Project en zal in 2024 een publiekelijk rapport publiceren.

19 april 2023
To receive testimony on the mission, activities, oversight, and budget of the all-domain anomaly resolution office
U.S. Senate Committee on Armed Services
De leider van het nieuwe Ufo onderzoeksbureau van de Amerikaanse overheid, AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), werd gesommeerd door het senaat voor een tussentijdse hoorzitting. Dr. Sean Kirkpatrick vertelde dat er een hoop nieuwe Ufo-meldingen binnen waren gekomen in de afgelopen maanden en dat ze druk bezig zijn met onderzoek naar de waarnemingen. Hij concludeerde dat veel meldingen konden worden verklaard maar ook een flink aantal niet. Hij kwam tot de slotsom dat er vaak niet voldoende data voorhanden is voor gedegen onderzoek. Er moeten dus nieuwe sensoren worden geïmplementeerd.

31 mei 2023
NASA holds first public meeting on UFOs
Associated Press
Vorig jaar mei verklaarde kersverse NASA-directeur Bill Nelson al dat NASA ook onderzoek ging doen naar Ufo's. Dat lijken ze waar te gaan maken. De groep die NASA samen heeft gesteld voor dit onderzoek werd live voorgesteld en als gezamenlijk panel werd er vier uur lang gesproken en gediscussieerd over de wetenschappelijke benadering waarmee ze het 'Ufo-probleem' willen onderzoeken. 

5 juni 2023
Intelligence officials say U.S. Has retrieved craft of non-human origin
The Debrief
De hekkensluiter van het afgelopen 'openbaringrijke' Ufo-jaar is wel dit schokkende nieuws: Een hoge overheidsbekleder, genaamd David Grusch, heeft bij AARO aangegeven dat hij informatie (en documenten) heeft waarmee hij kan bewijzen dat de Amerikaanse overheid in het bezit is van meerdere neergestorte en gelande Ufo's. Omdat dit niet werd opgepakt door AARO, diende Grusch een officiële klacht in en trad daarna publiekelijk naar buiten met een deel van zijn informatie (de documenten in zijn bezit zijn namelijk helaas 'classified'). Zijn extreme beweringen zijn te horen in dit uitgebreide interview.

27 juni 2023
Rubio: Recent UFO whistleblower isn't the only one
News Nation
Senator Marco Rubio, die de afgelopen jaren als voorvechter optrad voor meer transparantie rondom het Ufo-fenomeen, zegt in dit interview dat Grusch niet de enige Amerikaanse hoge overheidsbekleder is die dit soort beweringen maakt. David Grusch zelf heeft geen Ufo-materiaal gezien. Hij heeft enkel gehoord van collega's en gelezen uit officiële documenten dat de overheid Ufo's in het bezit heeft. Senator Marco Rubio, aan de andere kant, heeft gesproken met mensen die wél in programma's zitten en hebben gezeten waarbij neergestorte Ufo's daadwerkelijk worden onderzocht. Dit gaat dus geheid nog een staartje krijgen...


Holy moly! Wat een rollercoaster! Als het allemaal waar is, en dit komt in de nabije toekomst uit... dan zijn de implicaties niet te overzien. Maar ik verwelkom het met open armen! Hoedanook, zo ver zijn we nog lang niet. We kijken dus gewoon van dag tot dag hoe de ontwikkelingen vorderen. Maar het is een spannende tijd. Zoveel is zeker. We hopen je wederom een bijzonder lijstje te presenteren op de volgende Wereld UFO Dag. Tot dan!

A Portion Of The Interview With Uap Task Force V0 Fndvgahv4Yqyyjztor0M93Sutsdwrapsymkcejdtbhq
David Grusch, een officier van de Amerikaanse luchtmacht en voormalig inlichtingenfunctionaris beweert dat we 'niet alleen zijn'. ©NewsNation

Discussie

Een gezonde discussie over het ufo-fenomeen is waar UFO Zaken om draait. We vragen u daarom deel te nemen onder uw eigen naam en respect te tonen voor de perspectieven van anderen.

Laatste artikelen