Ufo’s voor beginners: voorwoord en inhoudsopgave

Door Erwin Noorman  •   •  Reageer

Ufo’s voor beginners: voorwoord en inhoudsopgave

Cursus ufo’s voor beginners door Erwin Noorman

Deze cursus is bedoeld voor mensen die zich serieus willen verdiepen in het ufo-fenomeen. Misschien heeft u zelf wel een keer een ufo gezien? Of kent u iemand die een ufo heeft gezien? Wellicht vindt u het ook gewoon een boeiend onderwerp.
Er zijn wereldwijd honderden boeken over dit onderwerp geschreven, op internet wemelt het van de websites die het fenomeen uiteenlopend belichten. Dagelijks wordt er wel ergens een melding van een Ufo gedaan, terwijl duizenden foto’s en filmpjes op Youtube dit onderwerp voor de ongeoefende geïnteresseerde tot een ondoordringbare jungle van informatie maken.

In deze cursus wordt getracht op zo zorgvuldig mogelijke wijze zin en onzin van elkaar te scheiden, waarbij opgemerkt mag worden dat er geen sprake is dat hier de ultieme waarheid verwoord wordt. Ook is het niet de bedoeling om de lezer te overtuigen van het bestaan van buitenaards leven noch van het níet bestaan van buitenaards leven. Het is een complex verhaal waarbij als uitgangspunt geldt dat het fenomeen niet afdoende verklaard is tot op heden.

In deze cursus leert u wat de definitie is van een ufo, kent u de geschiedenis van ufo’s en leert u een ufo verklaren met aardse verschijnselen. Als u alle mogelijke verklaringen uitvoerig hebt onderzocht en de ufo nog steeds niet verklaard is, komen we op interessant terrein: het maken van een hypothese. U neemt kennis van de belangrijkste ufo-dossiers en de vele verschillende onderzoeken en meningen omtrent ufo’s. Na afloop van deze cursus kunt u zich met recht ufoloog noemen.

Ik had deze cursus niet kunnen maken zonder mijn collega’s van UFO Zaken en UFO Meldpunt Nederland. Zij hebben mij feedback en advies gegeven en me voorzien van deugdelijke tips en aanbevelingen. Op ufomeldpunt.nl komen alle Nederlandse meldingen binnen en deze vormen een mooie afspiegeling wat er zoal in Nederland wordt waargenomen. Ook ben ik dank verschuldigd aan Paul Harmans en zijn databank genaamd UFOWijzer.

Ik wens u allen veel plezier met deze cursus!

Discussie

Een gezonde discussie over het ufo-fenomeen is waar UFO Zaken om draait. We vragen u daarom deel te nemen onder uw eigen naam en respect te tonen voor de perspectieven van anderen.

Laatste artikelen